صفحه اصلی | راهنمای تصویری | درباره ما | تماس با ما| سوابق خرید | تایید پرداخت| سبد خرید


صفحه نخست » پایان نامه  » دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت
توجه توجه توجه توجه توجه !!!!!!

حتما بعد از پرداخت موفقیت آمیز و انتقال به سایت جهت دانلود فایل حتما توجه داشته باشید باید بر روی لینک آبی رنگ جهت دانلود فایل کلیک کنید تا فایل را دانلود کنید در صورتی که صفحه را بسته اید نگران نباشید سیستم بصورت اتوماتیک پروژه خریداری شده توسط شما را به ایمیلتان می فرستد به قسمت اسپم ها هم سر بزنید در صورت بروز مشکل با ما تماس بگیرید تلفن تماس 09350562046- 09198008060

  • دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت

    فرمت: ورد || دسته: روانشناسی || قیمت: 4800 تومان || تعداد صفحه: 125

    4800 تومان 125 صفحه
بلافاصله بعد از پرداخت میتوانید فایل را دریافت کنید.
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..
درصورتی که بر روی دگمه سبز رنگ(خرید آنلاین) کلیک کردید عمل نکرد حتما اشاره گر موس را بر روی وسط دگمه برده و کلیک کنید.

مقدمه :

بررسی اهداف آموزش و پرورش در سطح جهان و ایران ، به خصوص در طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران [۱] نشان می دهد که هدف اساسی ، تربیت افرادی است که با اتکاء به نیروی اراده و تعقل خویش منطقی و خلاق بیاندیشند و به جای وابستگی و استفاده از دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی دیگران ، مولد دانش ، تکنولوژی و فرهنگ مناسب برای زندگی مستقل ، فعال و خلاق در « عصر دانایی » باشند .

این موضوع اخیرا” توجه بسیاری از اندیشمندان و مسئولان کشورهای مختلف و به ویژه ممالک در حال توسعه را به خود جلب کرده است به نحوی که تغییر نظام آموزش و پرورش از نظری صرف به نظری توأم با عمل (کاربردی) و پرورش افراد پویا و خلاق به جای افراد ایستا مورد توجه خاصی قرار گرفته است . درضمن ، خلاقیت و نوآوری به عنوان یک شاخص در گزینش افراد در مشاغل مختلف و از جمله صنایع نیز مطرح گردیده است .

درباره مفهوم خلاقیت تعریف های متعدد و گاه متضادی ارائه شده است ولی در مورد تعریف زیر یک اتفاق کلی مشاهده شده است .

۱. مصوب شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش ، ستاد اجرایی تغییر بنیادی نظام آموزش وپرورش ، خرداد ۱٣٧۶

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل اول : کلیات
ـ موضوع                                                                                                         ۱           ـ سؤال ﺗﺤﻘﻴق                                                                                                  ۱
ـ فرﺿﻴﻪ های ﺗﺤﻘﻴق                                                                                          ۱
ـ روش ﺗﺤﻘﻴق                                                                                                  ۱
ـ هدف ﺗﺤﻘﻴق                                                                                                  ٢
ـ ضرورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴق                                                                                   ٢
ـ مفاﻫﻴﻢ کلی                                                                                                  ۶

فصل دوم : مبانی نظری ﺗﺤﻘﻴق
ـ نتاﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ های مربوط به روش آموزش به کمک راﻳﺎﻧﻪ                                           ٨
ـ برخی از نتایج تحقیق بین المللی توسعه ICT در آموزش و پرورش                                ۱٠
ـ استراتژی آموزش الکترونیکی در کشورهای اروپایی                                                  ۱٣
ـ مفهوم خلاﻗﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه صاحبنظران                                                                  ۱۴
ـ رابطه خلاﻗﻴﺖ ، هوش و پیشرفت تحصیلی                                                            ۱٨
ـ رابطه خلاقیت و نبوغ با بیماریهای روانی                                                              ۱٩
ـ خلاقیت در سطح اجتماعی                                                                              ٢٠
ـ دانش                                                                                                        ٢۱

فصل سوم : مزایا و محدودیت های سیستم های رایانه
ـ رایانه ماشین دلهره آور                                                                                   ٢٣
ـ محدودیت های رایانه                                                                                     ٢۵
ـ آموزش برنامه ای                                                                                          ٢۶

عنوان                                                                                                  صفحه

ـ انواع برنامه های آموزش برنامه ای                                                                      ٢٧
ـ نتایج پژوهش های مربوط به روش آموزش برنامه ای                                            ٢٨
ـ ماشین آموزشی                                                                                         ٢٩
ـ آموزش به کمک رایانه                                                                                      ٣۱
ـ مزایای آموزش رایانه ای                                                                                 ٣۶
ـ زمینه های تسهیل کننده توسعه ICT  در آموزش و پرورش                                   ٣٨
ـ یادگیری راهی به سوی پرکردن شکاف دیجیتالی                                                ٣٩

فصل چهارم : داده های آماری
ـ ابزار جمع آوری                                                                                           ۵٩
ـ روش جمع آوری اطلاعات                                                                             ۵٩
ـ یافته های تحقیق                                                                                         ۵٩
ـ جدول شماره ۱                                                                                          ۶٠
ـ نمودار شماره ۱                                                                                           ۶۱
ـ جدول شماره ٢                                                                                     ۶٢
ـ نمودار شماره ٢                                                                                          ۶٣
ـ جدول شماره ٣                                                                                         ۶۴
ـ نمودار شماره ٣                                                                                         ۶۵
ـ جدول شماره ۴                                                                                            ۶۶
ـ نمودار شماره ۴                                                                                          ۶٧
ـ جدول کل                                                                                                  ۶٨
ـ نمودار کل                                                                                                 ۶٩

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل پنجم : وارسی فرضیات و نتیجه گیری
ـ تجزیه و تحلیل یافته ها                                                                                     ٧٠
ـ نتیجه گیری                                                                                                   ٧٠

فصل ششم : اراﺋﻪ پیشنهادها و راهکارها
ـ فیلتر کردن راهی برای ایجاد محیط سالم در اینترنت                                                 ٧۴
ـ اثر بخش کردن استفاده از فناوری اطلاعات و اینترنت                                                 ٧٩
ـ راهکارهای گسترش کارآمد و بهینه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش . . .                    ٨٢
ـ آموزش الکترونیکی برای معلمان                                                                          ٨٧
ـ دیدگاه آرمانی                                                                                                ٨٩
ـ توصیه ها                                                                                                        ٩٠
ـ موانع و مشکلات اصلی در اجرای برنامه آموزش رایانه ای                                              ٩۱
ـ شرایط اجرایی                                                                                                 ٩٣

٭  پیوست ها
٭  منابع

بلافاصله بعد از پرداخت میتوانید فایل را دریافت کنید.
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..
درصورتی که بر روی دگمه سبز رنگ(خرید آنلاین) کلیک کردید عمل نکرد حتما اشاره گر موس را بر روی وسط دگمه برده و کلیک کنید.
4800 تومان 125 صفحه

با کلیک بر روی دانلود ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، فایل دانلود می شود.

  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید

[ پرداخت از طریق تمام کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است ... ]
© Copyright asanproject.ir 2011-20013.
Design By Asanproject