صفحه اصلی | راهنمای تصویری | درباره ما | تماس با ما| سوابق خرید | تایید پرداخت| سبد خرید


صفحه نخست » پایان نامه  » مقایسه سبک های دلبستگی و حل مسئله دانشجویان دارای نشانه های افسردگی با دانشجویان بهنجار دانشگاه پیام نور تبریز
توجه توجه توجه توجه توجه !!!!!!

حتما بعد از پرداخت موفقیت آمیز و انتقال به سایت جهت دانلود فایل حتما توجه داشته باشید باید بر روی لینک آبی رنگ جهت دانلود فایل کلیک کنید تا فایل را دانلود کنید در صورتی که صفحه را بسته اید نگران نباشید سیستم بصورت اتوماتیک پروژه خریداری شده توسط شما را به ایمیلتان می فرستد به قسمت اسپم ها هم سر بزنید در صورت بروز مشکل با ما تماس بگیرید تلفن تماس 09350562046- 09198008060

  • مقایسه سبک های دلبستگی و حل مسئله دانشجویان دارای نشانه های افسردگی با دانشجویان بهنجار دانشگاه پیام نور تبریز

    نوع: ورد| تعداد: 70 صفحه| دسته: روانشناسی| قیمت: 9500 تومان

    9500 تومان 70 صفحه
بلافاصله بعد از پرداخت میتوانید فایل را دریافت کنید.
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..
درصورتی که بر روی دگمه سبز رنگ(خرید آنلاین) کلیک کردید عمل نکرد حتما اشاره گر موس را بر روی وسط دگمه برده و کلیک کنید.

مقدمه

شواهد روزافزون حاکی از آن است که ما اکنون در عصر مالیخولیا زندگی می کنیم . این بیماری رایجترین اختلال روانی است و اخیرا به شدت رو به افزایش نهاده است.افرادی که بعد از سال ۱۹۷۰ متولد شده اند، ده برابر بیشتر از پدربزرگ و مادربزرگ شان احتمال دارد به افسردگی مبتلا شوند (سلیگمن ، روزنهان ،۲۰۰۰). افسردگی سرماخوردگی بیماریهای روانی است.تقریبا همه ، حداقل به صورت ضعیف احساس افسردگی کرده اند.احساس دمغی،بی حوصلگی، غمگینی، ناامیدی، دلسردی، ناخوشنودی همگی تجربیات افسردگی رایج هستند(همان منبع).

با توجه به مطالب گفته شده این تغییرات بر زندگی انسانها اعم از خوشایند یا ناخوشایند مستلزم نوعی سازگاری مجدد است . روشهای مقابله با تغییرات زندگی و تنش های حاصله از این تغییرات در افراد مختلف و بر حسب موقعیتهای گوناگون متفاوت است . از طرفی دیگر فشار روانی بخشی از زندگی انسانی بوده و امروزه بخصوص در سالهای اخیراین فشار روانی افزایش داشته است.هر فردی فشار روانی را در زندگی خود تجربه می کند وپاسخ افراد نیز به این فشارها به عنوان سبکهای مقابله ای. شخصی متفاوت است. مطابق مدل مقدماتی کوپراز فشار روانی(۱۹۸۱به نقل از پاول وانرایت ،۱۹۸۷ . ترجمه بخشی پور و صبوری مقدم ،۱۳۷۸ )

عنوان
فصل اول : کلیات …………….. ۱
مقدمه …………………………………… ۲
بیان مسئله ……………………………………………….. ۵
ضرورت تحقیق …………………………………………………… ۷
اهداف تحقیق ………………….. ۸
فرضیه های تحقیق ……………………………. ۸
متغیرها …………………………… ۸
تعریف مفاهیم تحقیق ………………… ۹
تعاریف مفهومی …………………………….. ۹
افسردگی ……………………… ۹
دلبستگی ……………………………………….۹
سبک های حل مسئله ………..۱۱
تعاریف عملیاتی ………………..۱۲
افسردگی ……………………………………..۱۲
سبک های دلبستگی …………۱۲
سبک های حل مسئله ………………………..۱۲
فصل دوم : مبانی نظری وپیشینه تحقیق …………….۱۳
مقدمه ……………………………………..۱۴
تعریف افسردگی ……………………………………………..۱۴
دیدگاه رویکردهای مختلف در مورد افسردگی …………………………….۱۵
رویکرد رفتاری ……………………………….۱۵
رویکرد روانکاوی …………………………………..۱۶
رویکرد زیستی ………………………۱۷
رویکرد شناختی ……………………………..۱۷
سبک های دلبستگی …………….۱۸
دلبستگی در نظام باولبی …………………۱۹
دلبستگی در بزرگسالان …………………..۲۰
ویژگی های طبقات دلبستگی بزرگسالان ……………………..۲۱
الف : بزرگسالان ایمن ……………….۲۱
ب: بزرگسالان ناایمن ………………………….۲۲
مقایسه دلبس………۲۳
پیامدهای دلبستگی ………………………………۲۵
سبکهای مقابله ای …………………………….۲۶
شیوه های حل مسئله ……..۲۸
جهت گیری به مسئله …………………..۲۹
مهارت های حل مسئله ……………………..۳۱
رابطه حل مسئله و شیوه مقابله ……………………۳۳
پیشینه تحقیق……………………………………..۳۴
فصل سوم : روش تحقیق ……………………………………………..۳۸
مقدمه ………………………………………….۳۹
طرح تحقیق …………………………………….۳۹
جامعه و نمونه آماری …………………………..۴۰
روش نمونه گیری ………………………..۴۰
ابزارهای جمع آوری اطلاعات …..۴۰
سیاهه افسردگی بک ……………..۴۱
پرسشنامه سبکهای دلبستگی بزرگسال هازن و شور ……..۴۲
الف : معرفی پرسشنامه ………………..۴۲
ب : میزان ثبات ، پایایی و قابلیت اعتماد آزمون ………………………۴۳
ج : هنجاریابی آزمون هازن و شور در ایران ……………۴۴
د : نحوه اجرای آزمون ………………..۴۵
ه : نمره گذاری …………………..۴۵
پرسشنامه سبک های حل مسئله ……………………..۴۶
معرفی پرسشنامه ………………………………………۴۶
روش اجرای تحقیق ……..۴۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ……..۵۰
تجزیه و تحلیل اطلاعات ………..۵۲
مقدمه ………………………………………………۵۲
یافته های توصیفی ………………………………………….۵۲
سبک های دلبستگی ………………….۵۲
وضعیت دلبستگی در دو گروه افسرده و بهنجار ………………۵۲
جدول۴-۱- داده های توصیفی برای انواع سبک های دلبستگی برای دو گروه افسرده و بهنجار ….۵۳
نمودار ۴-۱- نمودار توصیفی برای انواع سبک های دلبستگی دو گروه افسرده و بهنجار ..۵۴
سبک های حل مسئله ……….۵۴
جدول ۴-۲- داده های توصیفی برای سبک های حل مسئله دو گروه افسرده و بهنجار ……۵۵
تحلیل استنباطی ……………………۵۵
تحلیل فرضیه ها …………………………………۵۶
جدول شماره۴-۳- داده های آماری آزمون دلبستگی ……………..۵۷
جدول ۴-۴- داده های آماری تی هتلینگ برای سبک های حل مسئله ……………..۵۷
جدول ۴-۵- تحلیل واریانس دوطرفه سبک های حل مسئله ………………………….۵۸
فصل پنجم : بحث و تفسیر یافته ها ……………….۵۹
بحث و نتیجه گیری ………………….۶۰
محدودیت های تحقیق …………………..۶۲
پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ………………..۶۳
منابع …………………………………………………۶۴
پیوست ها …………………………………….۶۷

بلافاصله بعد از پرداخت میتوانید فایل را دریافت کنید.
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..
درصورتی که بر روی دگمه سبز رنگ(خرید آنلاین) کلیک کردید عمل نکرد حتما اشاره گر موس را بر روی وسط دگمه برده و کلیک کنید.
9500 تومان 70 صفحه

با کلیک بر روی دانلود ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، فایل دانلود می شود.

  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید

[ پرداخت از طریق تمام کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است ... ]
© Copyright asanproject.ir 2011-20013.
Design By Asanproject