صفحه اصلی | راهنمای تصویری | درباره ما | تماس با ما| سوابق خرید | تایید پرداخت| سبد خرید


صفحه نخست » پایان نامه  » پایان نامه بررسی رابطۀ سبک های دلبستگی و سبک های مکانیسم های دفاعی
توجه توجه توجه توجه توجه !!!!!!

حتما بعد از پرداخت موفقیت آمیز و انتقال به سایت جهت دانلود فایل حتما توجه داشته باشید باید بر روی لینک آبی رنگ جهت دانلود فایل کلیک کنید تا فایل را دانلود کنید در صورتی که صفحه را بسته اید نگران نباشید سیستم بصورت اتوماتیک پروژه خریداری شده توسط شما را به ایمیلتان می فرستد به قسمت اسپم ها هم سر بزنید در صورت بروز مشکل با ما تماس بگیرید تلفن تماس 09350562046- 09198008060

  • پایان نامه بررسی رابطۀ سبک های دلبستگی و سبک های مکانیسم های دفاعی

    نوع: ورد| تعداد: 102 صفحه| دسته: روانشناسی| قیمت: 13800 تومان

    13800 تومان 102 صفحه
بلافاصله بعد از پرداخت میتوانید فایل را دریافت کنید.
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..
درصورتی که بر روی دگمه سبز رنگ(خرید آنلاین) کلیک کردید عمل نکرد حتما اشاره گر موس را بر روی وسط دگمه برده و کلیک کنید.

۱-۱ مقدمه
روابط اولیه زندگی انسان، اثرات بسیار مهم و اساسی و حساس بر فرایندهای رشدی و تحولی مراحل زندگی او می گذارند. این اثرات اغلب در سطوح رفتاری، شناختی، انگیزشی و به طور کلی شخصیتی انسان، پایدار و نافذ هستند. مطالعۀ نظریه های گوناگون رشد و تحول، نشانگر این تاثیرات حساس اولیه هستند. یکی از مهمترین وجوه شخصیتی انشان، سبکهای دلبستگی او در روابط انسانی می باشد که بنابر نظریه های رشدی متعدد، در خلال سالهای اولیۀ زندگی تشکیل می یابد و تا در سرار زندگی انسان کماکان بلاتغییر باقی می ماند و اثرات خود را در تمام وجوه زندگی فرد نشان می دهد. یکی از وجوه نیز شیوه های دفاعی پایگاه من شخصیت افراد است. اساسا از مشخصه های مهم شخصیتی افراد، نوع و تعدد مکانیسمهای دفاعی ای می باشد که در موقعیت های مختلف بدانها متوسل می شوند. چنانکه سبکهای دلبستگی تأثیرات عمیق شخصیتی در طول روند رشدی داشته باشند، اصولا می باید مکانیسمهای دفاعی مورد اسفاده فرد نیز تحت تأثیر این سبک ها قرار گرفته باشند. در این پژوهش صحت و سقم و همچنین چگونگی و نیز میزان این تأثیر را بررسی خواهیم نمود.

۲-۱ بیان مسأله
دلبستگی یک پیوند عاطفی است که با تمایل به جستجو در مجاورت یک فرد یا شئ ماندن بویژه در موقعیت های استرس زا مشخص می شود (باولبی  ، ۱۹۶۹). دلبستگی پیوند هیجانی پایدار بین دو فرد است، به طوری که یکی از طرفین کوشش می کند نزدیکی یا مجاورت با موضوع دلبستگی را حفظ کرده و به گونه ای عمل کند تا مطمئن شود که ارتباط ادامه می یابد (فوگل ،۱۹۹۷). باولبی(۱۹۶۹) معتقد است که این گره های هیجانی متقابل که به نزدیکی مادر و کودک منجر می شود، نخستین تجلیات دلبستگی محسوب می شوند. دلبستگی نگه دارنده نزدیکی متقابل بین دو فرد در تمام مراحل زندگی است.
باولبی(۱۹۶۹) اظهار می دارد که پیوند کودک به مادر حاصل فعالیت تعدادی از نظام های رفتاری است که در آن نزدیکی و مجاورت به مادر یک نتیجه قابل پیش بینی است.
باولبی در تاکید بر اهمیت ارتباط مادر-کودک معتقد است آنچه که برای سلامت روانی کودک ضروری است،تجربه یک ارتباط گرم ،صمیمی و مداوم با مادر یا جانشین دائم اوست.به عقیده او بسیاری از اشکال آزردگی ها و اختلالات شخصیت حاصل محرومیت کودک از مراقبت مادرانه و یا عدم ثبات دلبستگی کودک با چهره دلبستگی است(خانجانی ، ۱۳۷۹).
نظریه دلبستگی (باولبی ،۱۹۶۹ ،۱۹۷۳،۱۹۸۰) مبتنی بر این امر است که پیوندهای عاطفی نخستینی که بین کودک و مادر( مراقب )در قالب مدلهای ذهنی درونسازی می شوند ، به گستره وسیع روابط بین شخصی کودک در آینده تعمیم می یابند و الگوی این روابط، یعنی سبکهای دلبستگی،در طول زندگی نسبتا پایدار می مانند (برترتون  ،۱۹۹۱و کسیدی  ،۱۹۸۵).
مکانیسمهای دفاعی شیوه‌های غیر ‌ارادی و ناخودآگاهانه هستند که من  بکار می‌گیرد تا از طریق تحریف یا انکار واقعیت، موفق به کاهش اضطراب و مدارا با هیجانات منفی شده و  موقتا تعادل و یکپارچگی شخصیت را تا یافتن راه حل واقعی حفظ نماید (احمدوند، ۱۳۸۲).
شواهد تجربی نشان داده اند که مکانیسم ها و سبک های دفاعی را می توان بر حسب سلسه مراتبی از سازش یافتگی تنظیم کرد (ویلانت ، ۱۹۹۴؛ ویلانت، ۱۹۹۸). مکانیسم ها و سبک های دفاعی سازش یافته با پیامدهای سلامت جسمانی و روانی در ارتباط قرار می گیرند (ویلانت، ۱۹۹۸؛ ویلانت، ۲۰۰۰) و مکانیسم ها و سبک های دفاعی سازش نایافته با بسیاری از شاخص های منفی سلامت روانی مانند اختلال های شخصیت و افسردگی مرتبط اند (پری ، ۱۹۹۲؛ ویلانت و دارکی ، ۱۹۸۵).
مکانیسم های دفاعی که مسئولیت محافظت از من را در مواجهه با شکل های مختلف اضطراب را بر عهده دارند، بر حسب نوع کنش وری ممکن است بهنجار یا نابهنجار و کارآمد یا ناکارآمد باشند(فروید ، ۱۹۲۳). اندروز و همکاران بر اساس طبقه بندی سلسله مراتبی ویلند در مورد مکانیسم های دفاعی، ۲۰ مکانسم را به سه سبک دفاعی رشد یافته ، نوروتیک  و رشدنایافته  تقسیم کردند (اندروز ، ۱۹۹۳؛ ویلانت، ۱۹۷۶). مکانیسم های دفاعی رشدیافته به منزله ی شیوه های مواجهه ی انطباق، بهنجار و کارآمد محسوب می شوند در حالی که مکانیسم های دفاعی نوروتیک و رشد نایافته، شیوه های مواجهه ی غیر انطباقی و ناکارآمد هستند.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
سؤالات پژوهش
متغیرهای پژوهش
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
نظریه روانکاوی
الگوی مکان نگار ذهن
اجزای شخصیت
کنترل من و تأخیر ارضاء
مکانیسم های دفاعی
تعریف مکانیسم های دفاعی
مکانیسم های دفاعی من در نظریه فروید
ساز و کارهای دفاعی و اهمیت تکنیکی دفاع از دیدگاه آنا فروید
تلاش های دیگر در زمینه مکانیسم های دفاعی
انواع چهارگانه دفاع ها در طبقه بندی وایلانت
سبک های دلبستگی
دلبستگی در نظام باولبی
دلبستگی در بزرگسالان
ویژگی های طبقات دلبستگی بزرگسالان
الف : بزرگسالان ایمن
ب: بزرگسالان ناایمن
مقایسه دلبستگی کودک و بزرگسال
پیامدهای دلبستگی

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه
ابزار جمع‌آوری اطلاعات
هنجاریابی آزمون هازن و شور در ایران
نحوه اجرای آزمون
نمره گذاری
پرسشنامه ی سبک های دفاعی (DSQ)
نحوه سنجش متغیرها
روش آماری و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته های توصیفی
یافته های استنباطی

فصل پنجم  : بحث و نتیجه گیری
مقدمه
بحث و نتیجه گیری مربوط به سوالات و فرضیه های تحقیق
نتیجه گیری
محدودیتهای تحقیق
محدودیتهای علمی
پیشنهادها
منابع
پرسشنامه ها

بلافاصله بعد از پرداخت میتوانید فایل را دریافت کنید.
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..
درصورتی که بر روی دگمه سبز رنگ(خرید آنلاین) کلیک کردید عمل نکرد حتما اشاره گر موس را بر روی وسط دگمه برده و کلیک کنید.
13800 تومان 102 صفحه

با کلیک بر روی دانلود ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، فایل دانلود می شود.

  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید

[ پرداخت از طریق تمام کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است ... ]
© Copyright asanproject.ir 2011-20013.
Design By Asanproject